Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Τα Ελληνικά Κάστρα σε Γραμματόσημα


Ι.    1998ΙΙ.   1996

ΙΙΙ.    1992-1994


IV.    1990V.    Δεκαετία 1980

 VΙ.    Δεκαετία 1970
(Σούλι, 11979)


VΙΙ.   Παλαιότερα από το 1970

(Μυστράς, 1935)

(Μυστράς, 1940)

(Κέρκυρα, 1939)

(Ηράκλειο, 1942)

(Ηράκλειο, 1958)


(Μπούρτζι Ναυπλίου, 1942)

(Καστελόριζο,1950)

(Σάμος, Πυθαγόρειο, 1912)
Τέλος κάτι λιγάκι πιο άσχετο. Η Καρύταινα και το κάστρο της στα παλιά πεντοχίλιαρα.